Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Utenas tūrisma informācijas centrs

Bikuškis īpašums

Arhitektūra

Rakstiskajos avotos īpašums tika pieminēts 14. gadsimtā. vidū Gadsimtiem ilgi viņš piederēja Radvilai, Oginskim, Prušinskim, Plevakam, Dragonfilim un citiem zemes īpašniekiem. Iepriekš labi attīstītā muižas ēka tika ļoti iznīcināta Otrā pasaules kara laikā. Pasta nodaļā norēķinās kolhozā, mikrorajona zeme tika uzcelta dzīvojamā ēkā. Šobrīd 19. gadsimtā ir saglabājies klasiskā stila dzīvojamā māja. koka šķūni, pils drupas un bijušo spirta rūpnīcu, kas parku pasliktinājusi.

Atsauksmes

Komentēt