Vytauto Šaučiūno ir Antano Gudo medžio darbų parodos

Parodos

Daugailių seniūnijos salėje.