Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
VšĮ Utenos turizmo informacijos centras

Veiklos sritys

VšĮ Utenos turizmo informacijos centro veiklos sritys:

 • renka, kaupia, sistemina ir nemokamai teikia informaciją apie turizmo paslaugas, rajone vykstančius renginius, lankomus objektus ir vietoves;
 • administruoja įstaigos interneto svetainę, nuolat atnaujinant turistinę informaciją;
 • siekia didinti turizmo objektų aktualumą, lankomumą ir žinomumą, išnaudojant elektroninės rinkodaros priemones;
 • organizuoja pažintines ekskursijas, užsako turistų apgyvendinimo paslaugas, transporto bilietus, platinti bilietus į įvairius renginius;
 • leidžia ir platina reklaminius-pažintinius leidinius, pristatančius Utenos rajono turizmo išteklius, bei teikia informaciją įvairiose laikmenose;
 • organizuoja ir vykdo prekybą informaciniais-reklaminiais leidiniais, suvenyrais bei meno dirbiniais;
 • rengia turizmo misijas, konferencijas, seminarus, suvažiavimus, kongresus;
 • dalyvauja tarptautinėse turizmo parodose, projektuose, seminaruose, mokymuose bei kituose turizmo renginiuose;
 • rengia ir siūlo pėsčiųjų, dviračių, automobilių, vandens, kultūrinius ir gamtinius maršrutus;
 • rengia Utenos rajono turistinių išteklių pristatymus, sudarant programas Lietuvos ir užsienio žiniasklaidos atstovams;
 • dalyvauja kuriant turizmo informacines sistemas;
 • bendradarbiauja su turizmo paslaugų tinklo įstaigomis, paslaugų teikėjais, paramą turizmui teikiančiomis institucijomis;
 • bendradarbiauja su turizmo informacijos centrais, verslo informacijos centrais, turizmo ir verslo informacijos centrais, verslo inkubatoriais, nacionaliniais ir regioniniais parkais Lietuvoje ir užsienyje;
 • siekia, kad kuo daugiau ūkio subjektų sustiprėtų pirmaisiais veiklos metais, įgytų pakankamai išteklių ir patirties turizmo verslui plėtoti;
 • skatina naujų technologijų ir mokslo naujovių diegimą turizme;
 • dalyvauja įvairių nevyriausybinių organizacijų, asociacijų, sąjungų ir kitų vietinių bei regioninių institucijų, susijusių su turizmu, veikloje;
 • organizuoja ir vykdo kitas turizmo informacijos paslaugas;
 • rengia ir patys dalyvauja įvairiuose projektuose, pritraukiant lėšas į Utenos rajoną;
 • organizuoja ir vykdo kompleksinių turizmo paketų pardavimą;
 • nuolat atnaujina ir leidžia turizmo paslaugų informacinius leidinius;
 • renka ir teikia informaciją apie susijusius su turizmo plėtra projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos paramos programų bei struktūrinių fondų;
 • renka, kaupia bei sistemina lankytojų statistinius duomenis, siekiant įstatuose numatytų tikslų bei uždavinių.