Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
VšĮ Utenos turizmo informacijos centras

Projektai

2023 M. PILNAI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI:

2022 M. PILNAI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI:


IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0004 „PAŽINK LIETUVOS REGIONUS IŠ ARČIAU“

Projekto tikslas
- gerinti Utenos miesto jaunimo laisvalaikį per sociokultūrines veiklas, suteikiant galimybę pažinti Lietuvos regionus.
Projekto veiklos:
1. „Tu ne vienas“. Projekto metu atrinkti savanoriai dalyvaus projekto veiklose. Savanoriškos veiklos skatinimas yra vienas iš projekto uždavinių.
2. „Pažink Lietuvą“. Projekto metu vaikai ir jaunimas bus supažindinami su 5 Lietuvos regionais (Aukštaitija, Dzūkija, Suvalkija, Žemaitija ir Mažoji Lietuva) per to krašto kultūrą, kulinarinį paveldą, gamtinį ir aktyvų turizmą). Tai 5 interaktyvios pažintinės-edukacinės išvykos po minėtus regionus.
3. Draugystės erdvė „Mums gera kartu“. Bendruomeniškumo skatinimas per sociokultūrines veiklas.

Projekto rezultatai:
1. Suorganizuotos 5 interaktyvios pažintinės-edukacinės išvykos į 5 Lietuvos regionus (Aukštaitija, Dzūkija, Suvalkija, Žemaitija ir Mažoji Lietuva);
2. Bendruomeniškumo ugdymas per organizuotas sociokultūrines veiklas žaidžiant stalo žaidimus ir kuriant filmą.
3. 104 tikslinės grupės vaikai ir jaunuoliai bei 12 savanorių dalyvavo „Pažink Lietuvą“ veikloje.
4. 31 tikslinės grupės vaikas ir jaunuolis dalyvavo Draugystės erdvė „Mums gera kartu“ veikloje.
5. Video filmo „Mums gera kartu“ kūrime dalyvavo 14 tikslinės grupės dalyvių.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2021-08-05;
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-12-31.

Suorganizuotos interaktyvios pažintinės – edukacinės išvykos:
2022 m. vasario 26 d. po Dzūkijos regioną>>>
2022 m. kovo 26-27 d. po Suvalkijos regioną>>>
2022 m. balandžio 23-24 d. po Žemaitijos regioną>>>
2022 m. rugsėjo 24-25 d. po Mažąją Lietuvą >>>
2022 m. spalio 22 d. po Aukštaitijos regioną>>>

Įgyvendintas projekto veiklas apibendrina filmas „Mums gera kartu“

Projekto vykdytojas:
Projekto partneris:GEROS VALIOS FONDO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „PER UTENOS MIESTĄ ŠIRDIES KELIU“


Projekto tikslas –
prisidėti prie gydytojo Bernardo Louno atminimo įamžinimo ir stiprinti Lietuvos žydų (litvakų) kultūrinio palikimo pažinimą, išsaugojimą bei matomumą visuomenėje, puoselėjant vietos identitetą ir skatinant kultūrinio turizmo vystymą Utenos mieste.
Projekto uždaviniai:
Suformuoti kasmetinio renginio, skirto gydytojo Bernardo Louno atminimo įamžinimui, tradiciją.
Vystyti pažintinę veiklą Utenos žydų kultūrinio palikimo srityje.
Projekto veiklos:
1. Maršruto „Per Utenos miestą Širdies keliu“, skirto gydytojo kardiologo Bernardo Louno atminimo įamžinimui, parengimas;
2. Renginio „Širdies keliu“, skirto gydytojo Bernardo Louno 101-osioms gimimo metinėms paminėti, organizavimas;
3. Ekskursijų, skirtų Utenos žydų kultūrinio palikimo pažinimui, organizavimas.
Projekto vertė:
3000 Eur Geros valios fondo lėšos;
1285,70 Eur Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšos;
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022.03.01;
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022.11.30.

Projektą vykdytojas:
Projekto partneris:

 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos lėšomis iš dalies finansuotas projektas „Utenos krašto piliakalniai: nuo lietuvių genties iki Lietuvos valstybės”

Tikslas – prisidėti prie nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo, organizuojant Europos paveldo dienų „Tvarus paveldas“ paminėjimo renginį, skirtą Utenos krašto piliakalnių pažinimui.
Projekto bendra vertė – 4200 Eur:
valstybės biudžeto lėšos – 3500 Eur;
įstaigos lėšos – 700 Eur.

 

Įgyvendinant Utenos rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programos (02) priemonę Turizmo programų ir projektų rėmimas (02.1.1.07)
Projektas „Utenos rajono turizmą skatinančių produktų kūrimas ir informacijos sklaida 2022 m.“
Tikslas - skatinti turistų ir virtualių lankytojų srautą Utenos rajone, kuriant naujus turizmo produktus ir didinant turizmo išteklių ir teikiamų paslaugų žinomumą.
Projekto vertė – 66000 Eur.

 

Įgyvendinant Utenos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos plėtros programos Nr.08 2022-2024 metų strateginio veiklos plano priemonę Nr.08.1.2.04 „Kultūrinės veiklos projektų finansavimas“
Projektas „Europos kultūros ženklai Utenoje“
Tikslas - stiprinti Utenos krašto kultūros paveldo aktualizavimą šiuolaikinės visuomenės kultūriniams, į pažinimą orientuoto laisvalaikio poreikiams, Utenos krašto identiteto puoselėjimui ir prisidėti prie kultūros paveldo pažinimo sklaidos bei tvarumo.
Projekto vertė – 4530 Eur.

 

Įgyvendinant Utenos rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos programos Nr.05 2022-2024 metų strateginio veiklos plano priemonę Nr. 05.1.1.06 „Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos vykdymas“
Projektas „Ąžuolijos botaninio zoologinio savivaldybės draustinio mokomojo gamtos tako infrastruktūros gerinimas“
Tikslas - pagerinti Ąžuolijos botaninio zoologinio savivaldybės draustinio mokomojo gamtos tako infrastruktūrą.
Projekto vertė – 1841,10 Eur:
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos – 1800 Eur;
Įstaigos lėšos – 41,10 Eur.

 

Įgyvendinant Utenos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos plėtros programos Nr.08 2022-2024 metų strateginio veiklos plano priemonę Nr.08.1.2.04 „Kultūrinės veiklos projektų finansavimas“
Projektas „Kultūros dienos išvykos į 2022 m. Europos kultūros sostinę Kauną organizavimas“
Tikslas - minėti Kultūros dieną bendruomenėje, rajone, kultūros bei švietimo įstaigose, visuomeninėse organizacijose. Projekto įgyvendinimo metu numatyta kultūros įstaigų darbuotojams ir kultūrinę veiklą vykdantiems NVO nariams surengti balandžio 15 d. pažintinę – edukacinę išvyka į Kauną – Europos Kultūros sostinę 2022, susipažinti su kultūros ir meno įstaigomis, dalyvauti ekskursijoje.
Projekto vertė – 3400 Eur.

 

KITI PROJEKTAI:

Projektas „Pasaulinė aplinkos apsaugos diena su Laimės šaltiniais Utenos rajone“ įgyvendintas pagal Utenos rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos programos Nr.05 2021-2023 metų strateginio veiklos plano priemonę Nr.05.1.1.06 „Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos vykdymas“.
Projekto vertė:
700 Eur Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšos;
118,58 Eur VšĮ Utenos turizmo informacijos centro lėšos.
Projekto įvykdymo laikotarpis 2021 m. gegužės 15 d. iki rugsėjo 30 d.

Projektas „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Utenos rajono savivaldybėje, I etapas“ nuo 2018 m. kovo 26 d. įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.
Projektui per 2018 metus skirta 1830 Eur.
Projektui per 2019 metus skirta 2290,11 Eur.

Projektas „Renginys pasaulinei aplinkos apsaugos dienai „5000 žingsnių Utenos mieste“ įgyvendintas pagal Utenos rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos Nr.05 2019-2021 metų strateginio veiklos plano priemonę Nr.05.1.1.06.
Projektui iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų skirta 400 Eur.
Projektas įgyvendintas 2019 metais.