Projektai

ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI:


IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0004 „PAŽINK LIETUVOS REGIONUS IŠ ARČIAU“

Projekto tikslas
- gerinti Utenos miesto jaunimo laisvalaikį per sociokultūrines veiklas, suteikiant galimybę pažinti Lietuvos regionus.
Projekto veiklos:
1. „Tu ne vienas“. Projekto metu bus atrinkta 10 savanorių, kurie dalyvaus projekto veiklose. Savanoriškos veiklos skatinimas yra vienas iš projekto uždavinių.
2. „Pažink Lietuvą“. Projekto metu vaikai ir jaunimas bus supažindinami su 5 Lietuvos regionais (Aukštaitija, Dzūkija, Suvalkija, Žemaitija ir Mažoji Lietuva) per to krašto kultūrą, kulinarinį paveldą, gamtinį ir aktyvų turizmą). Tai 5 interaktyvios pažintinės-edukacinės išvykos po minėtus regionus.
3. Draugystės erdvė „Mums gera kartu“. Bendruomeniškumo skatinimas per sociokultūrines veiklas.
Projekto rezultatai:
1. Suorganizuotos 5 interaktyvios pažintinės-edukacinės išvykos į 5 Lietuvos regionus (Aukštaitija, Dzūkija, Suvalkija, Žemaitija ir Mažoji Lietuva);
2. Bendruomeniškumo ugdymas per organizuotas sociokultūrines veiklas žaidžiant stalo žaidimus ir kuriant filmą.
3. 40 tikslinės grupės vaikų ir jaunuolių, bei 10 savanorių dalyvaus „Pažink Lietuvą“ veikloje.
4. 20 tikslinės grupės vaikų ir jaunuolių dalyvaus Draugystės erdvė „Mums gera kartu“ veikloje.
5. Video filmo „Mums gera kartu“ kūrime dalyvaus 10 tikslinės grupės dalyvių.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2021-08-05;
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-12-31.
Suorganizuotos interaktyvios pažintinės – edukacinės išvykos:
2022 m. vasario 26 d. po Dzūkijos regioną>>>
2022 m. kovo 26-27 d. po Suvalkijos regioną>>>
2022 m. balandžio 23-24 d. po Žemaitijos regioną>>>
2022 m. rugsėjo 24-25 d. po Mažąją Lietuvą >>>
2022 m. spalio 22 d. po Aukštaitijos regioną>>>

Įgyvendintas projekto veiklas apibendrina filmas „Mums gera kartu“

Projekto vykdytojas:
Projekto partneris:GEROS VALIOS FONDO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMS PROJEKTAS „PER UTENOS MIESTĄ ŠIRDIES KELIU“

Projekto tikslas –
prisidėti prie gydytojo Bernardo Louno atminimo įamžinimo ir stiprinti Lietuvos žydų (litvakų) kultūrinio palikimo pažinimą, išsaugojimą bei matomumą visuomenėje, puoselėjant vietos identitetą ir skatinant kultūrinio turizmo vystymą Utenos mieste.
Projekto uždaviniai:
Suformuoti kasmetinio renginio, skirto gydytojo Bernardo Louno atminimo įamžinimui, tradiciją.
Vystyti pažintinę veiklą Utenos žydų kultūrinio palikimo srityje.
Projekto veiklos:
1. Maršruto „Per Utenos miestą Širdies keliu“, skirto gydytojo kardiologo Bernardo Louno atminimo įamžinimui, parengimas;
2. Renginio „Širdies keliu“, skirto gydytojo Bernardo Louno 101-osioms gimimo metinėms paminėti, organizavimas;
3. Ekskursijų, skirtų Utenos žydų kultūrinio palikimo pažinimui, organizavimas.
Projekto vertė:
3000 Eur Geros valios fondo lėšos;
1285,70 Eur Utenos rajono savaivaldybės biudžeto lėšos.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022.03.01;
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022.11.30.

Projektą vykdytojas:
Projekto partneris:

 

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI:

Projektas „Pasaulinė aplinkos apsaugos diena su Laimės šaltiniais Utenos rajone“ įgyvendintas pagal Utenos rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos programos Nr.05 2021-2023 metų strateginio veiklos plano priemonę Nr.05.1.1.06 „Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos vykdymas“.
Projekto vertė:
700 Eur Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšos;
118,58 Eur VšĮ Utenos turizmo informacijos centro lėšos.
Projekto įvykdymo laikotarpis 2021 m. gegužės 15 d. iki rugsėjo 30 d.

Projektas „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Utenos rajono savivaldybėje, I etapas“ nuo 2018 m. kovo 26 d. įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.
Projektui per 2018 metus skirta 1830 Eur.
Projektui per 2019 metus skirta 2290,11 Eur.

Projektas „Renginys pasaulinei aplinkos apsaugos dienai „5000 žingsnių Utenos mieste“ įgyvendintas pagal Utenos rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos Nr.05 2019-2021 metų strateginio veiklos plano priemonę Nr.05.1.1.06.
Projektui iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų skirta 400 Eur.
Projektas įgyvendintas 2019 metais.