Utenoje įrengti turizmo infoterminalai

Šių metų spalio mėnesį Utenos mieste pradėjo veikti du interaktyvūs turizmo infoterminalai: vienas infoterminalas lankytojų laukia Miesto sodo prieigoje (šalia J. Basanavičiaus ir Maironio gatvių kampe esančios automobilių stovėjimo aikštelės), antras – Dauniškio parko teritorijoje (šalia kavinės „Skonių fontanas“). Tokio pobūdžio įrenginiai jau yra tapę neatskiriama informacijos teikimo dalimi ir plačiai bei sėkmingai naudojami, pritraukdami lankytojų dėmesį ir visą parą pavaduodami informaciją teikiantį darbuotoją.
Turizmo infoterminalai Utenoje įrengti įgyvendinant projektą „Informacinės infrastruktūros plėtra Ignalinos, Molėtų ir Utenos rajonuose” Nr. 05.4.1-LVPA-R-821-91-0002. Projekto tikslas: gerinti ir didinti informacijos teikimą apie turizmo maršrutuose ir turizmo trasose esančias lankytinas vietas Ignalinos, Molėtų ir Utenos rajonuose. Projekto veiklomis siekiama žymėti lankytinas vietas ir teikti apie jas informaciją šių rajonų lankytojams. Tikimasi, kad projekto veiklos prisidės prie lankytinų vietų žinomumo ir lankytojų srauto didinimo.
2020 m. projekto lėšomis Utenos rajone jau įrengta 10 informacinių kelio ženklų Nr. 628, nukreipiančių į 6 lankytinas vietas:
Garsaus XIX a. pr. gydytojo, vieno iš pediatrijos pradininkų, visuomenės veikėjo J. Šimkevičiaus amžinojo poilsio vietą Taukelių dvaro senosiose kapinėse;
Dviejų talentingų šio krašto rašytojų – poeto, literatūros kritiko A. Masionio ir prozininko B. Radzevičiaus atminimo įamžinimo vietą – Rašytojų kalnelį Vyžuonose;
Istoriko, pedagogo, vieno iš veikalo „Lietuvos istorija“ autorių A. Šapokos gimtinės vietą;
Geografo, keliautojo, visuomenės veikėjo, profesionaliosios geografijos Lietuvoje pradininko K. Pakšto gimtinės vietą;
Utenos žydų II senąsias kapines;
Vyžuonų žydų senąsias kapines.
Projektą bendradarbiaudamos įgyvendina Ignalinos rajono, Utenos rajono ir Molėtų rajono savivaldybių administracijos.
Pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ vykdomam projektui skirta 282 623 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Bendra projekto vertė – 332 497 Eur.
Informaciją parengė: Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Jūratė Brasiūnienė

Atsiliepimai

Komentuoti