Darbo užmokestis, valdymo struktūra

Všį Utenos turizmo informacijos centro darbuotojų darbo užmokestis nuo 2019 m. sausio 1 d.

il.Nr. Pareigos Etatų skaičius Mėnesinis bruto darbo
užmokestis (Eur)
1. Direktorius 1 1322,45
2. Vyr. buhalteris 0,5 439,30
3. Vadybininkas-kasininkas 1 823,68
4. Vadybininkas 1 823,68
5. Vadybininkas-asistentas
(turistinio sezono metu)
0,5 400