Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
VšĮ Utenos turizmo informacijos centras

Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia

Maldos namai

Pirmoji Daugailių bažnyčia buvo pastatyta XVII a. pab. ant Daugailių piliakalnio. Bažnyčios šventoriuje pradėta laidoti. 1766 m. bažnyčią sudegino žaibas. Buvusios bažnyčios vietą žymi 1990 m. ant piliakalnio pastatytas kryžius, o kapines – išlikę pokario palaidojimai. 1883 m. pastatyta dabartinė bažnyčia. Pastatas liaudies architektūros formų, turi baroko bruožų, kryžminio plano, dvibokštis. Medžiu iškaltos ne tik bažnyčios sienos, bet ir kolonos, įspūdingi medžio ornamentai puošia lubas. Šalia stovi medinė varpinė. Bažnyčioje yra arkivyskupo Mečislovo Reinio dovanota monstrancija, archyve saugoma 1685 m. metrikų knyga. Bažnyčios šventoriuje yra 2000 m. E. Mozūros išdrožtas medinis kryžius, o prie jo – Madagaskaro vn., Daugailių parapijoje gimusio arkivyskupo, Nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministro, prof. M. Reinio (1884–1953) simbolinis kapas ir atminimo lenta Daugailių krašto tremtiniams, politiniams kaliniams. Šalia – ilgamečio Daugailių parapijos klebono kunigo, kraštotyrininko, visuomenininko P. Baltuškos (1930–2012) kapas. 2017 m. atidengtos atminimo lentos Nepriklausomybės kovų 1919–1920 m. Daugailių valsčiaus Vyties kryžiaus kavalieriams bei savanoriams ir šio krašto partizanams, žuvusiems 1945–1950 m., pastatyta V. Butkaus 2015 m. sukurta medinė koplytėlė, skirta Daugailių parapijai.

Atsiliepimai

Komentuoti