Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
VšĮ Utenos turizmo informacijos centras

Kazio Pakšto gimtinės vieta

Paminklai

Lietuvos geografas, keliautojas, visuomenės veikėjas, profesionaliosios geografijos Lietuvoje pradininkas, profesorius Kazys Pakštas 1893 m. gimė Alinaukoje (Užpalių valsčius). 1912–1913 m. mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. Išvykęs į JAV, 1915–1918 m. studijavo sociologiją Valparaiso, Lojolos, Fordhamo universitetuose. Šveicarijoje 1919–1923 m. Fribūro universitete studijavo ekonomiką ir geografiją. 1923 m. už darbą apie Lietuvos klimatą suteiktas daktaro laipsnis. 1929 m. suteiktas profesoriaus vardas. Įvairias geografijos mokslų disciplinas dėstė Lietuvos, Latvijos ir JAV mokslo įstaigose. Daug keliaudamas mokslo tikslais, aplankė Braziliją, Afriką, Palestiną, SSRS, daugelį Europos šalių. Išgarsėjo kaip naujų, originalių idėjų autorius: Lietuvos gelbėjimas dinamiška kultūrine veikla, Lietuvos sujūrinimo, „atsarginės Lietuvos” įkūrimo idėjos. Profesorius įžvalgiai ragino rengtis Lietuvos okupacijai, perkeliant į užsienį aukso valiutos atsargas, meno, bibliotekų ir kt. vertybes. K. Pakšto gyvenime svarbią vietą užėmė visuomeninė veikla: rūpinosi Lietuvos ateitininkais, įkūrė Geografų draugiją, dirbo laikraščių ir žurnalų redakcijose, Tautos fonde. 1941 m. Čikagoje įkūrė Lietuvių kultūros institutą ir jam vadovavo, aktyviai dalyvavo krikščionių demokratų veikloje. K. Pakšto veiklos įvertinimas: Švedijos Geografijos ir antropologijos draugijos Andree medalis (1934), Latvijos Trijų žvaigždžių ordino komandoras (1938), Jo Didenybės Švedijos Karaliaus Vazos ordino kavalierius (1939). K. Pakštas mirė 1960 m. Čikagoje (JAV), palaidotas Čikagos Šv. Kazimiero kapinėse. 1997 m. įsteigtas profesoriaus Kazio Pakšto medalis ir perduotas Lietuvos geografų draugijai. Įamžinant žymiojo žemiečio atminimą, gimtąją Alinauką kertančiai gatvei suteiktas K. Pakšto vardas. Jos šalikėje Lietuvos geografų draugijos rūpesčiu pastatytas stogastulpis. Profesoriaus gimtosios sodybos vietą žymi paminklinis akmuo, čia įrengtas informacinis stendas. Buvusios sodybos vieta įtraukta į Kultūros vertybių registrą.

Atsiliepimai

Komentuoti