Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
VšĮ Utenos turizmo informacijos centras

Krašto apsaugos ministro brigados generolo K. Musteikio gimtinės vieta

Paminklai

Lietuvos karinis ir valstybės veikėjas, dėstytojas Kazys Musteikis 1894 m. gimė Stučių k. (Tauragnų valsčius). 1915 m. baigė Orenburgo karininkų mokyklą. Dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare, buvo sužeistas. 1918 m. grįžo į Lietuvą ir įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. 1918–1924 m. tarnavo Apsaugos štabe, Vilniaus ir Kauno komendantūrose, Karo mokykloje, Šarvuotame autodivizione. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su Lenkijos kariuomenės daliniais. 1928 m. baigė Vienos aukštąją prekybos mokyklą ir grįžo į karinę tarnybą. 1928–1930 m. buvo skiriamas į Karo aviacijos viršininko padėjėjo, Karo mokyklos inspektoriaus, Vytauto Didžiojo karininkų kursų lektoriaus ir mokymo dalies vedėjo pareigas. 1932 m. baigė Belgijos generalinio štabo akademiją ir paskirtas Lietuvos kariuomenės generalinio štabo 1–ojo skyriaus viršininku. 1934–1938 m. ėjo Karo mokyklos viršininko pareigas. 1937 m. suteiktas brigados generolo laipsnis. 1938–1940 m. – Krašto apsaugos ministras. Reikalavo priešintis Sovietų sąjungos okupacijai ginklu. 1940 m. pasitraukė į Vokietiją. 1941 m. grįžo į Lietuvą ir 1942–1944 m. dirbo Verslų ūkio inspekcijos direktoriumi Kaune. 1944 m. vėl pasitraukė į Vokietiją ir 1949 m. emigravo į JAV. Dalyvavo lietuvių išeivijos visuomeninėje veikloje, buvo Karininkų ramovės seniūnas. Apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 3–ojo laipsnio ordinu (1929), Vytauto Didžiojo 3–ojo laipsnio ordinu (1935) ir kt. Išleido knygą „Prisiminimų fragmentai“ (1970). 1977 m. mirė Čikagoje (JAV), palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Žymiojo kraštiečio atminimui buvusios jo gimtosios sodybos vietoje 1995 m. pastatytas stogastulpis, sukurtas žymaus tautodailininko – medžio skulptoriaus Stasio Karanausko, 2019 m. įrengtas informacinis stendas.

Atsiliepimai

Komentuoti