Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
VšĮ Utenos turizmo informacijos centras

Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia ir varpinė

Maldos namai

Tikslių duomenų apie pirmąją Utenos bažnyčią nėra. Tačiau žinoma, kad 1522 m. bažnyčiai paskirta dešimtinė iš Utenos ir Užpalių dvarų. Šv. Kryžiaus vardo bažnyčia buvusi sena, medinė. 1802 m. pastatyta nauja medinė bažnyčia 1879 m. sudegė. Mūrinės bažnyčios statyba rūpinosi statybos komitetas: dvarininkai A. Balcevičius, O. Lukoševičius, T. Stachovskis, valstiečiai K. Araminas, J. Vilūnas, G. Jankus, V. Kunigėlis, S. Žulys, klebonas A. Vyšniauskas (Višnevskis). Raudonplytė, istorizmo stiliaus bažnyčia pastatyta 1884 m. (inž. architektas prof. S. G. Lukaševičius, statybos darbų vykdytojas J. Levaltas), pašventinta 1898 m. Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios pasididžiavimas – skulptūra „Trimituojantis Angelas“, kurią apie 1913 m. sukūrė žymiausias Utenos apylinkių meistras, dievdirbys Antanas Deveikis (2003 m. restauravo skulptorius Stasys Karanauskas). Skulptūra įtraukta į Kultūros vertybių registrą. Mūrinė varpinė pastatyta 1876 m. dvarininkų A. Balcevičiaus, F. Jaloveckio, C. Svionteckio lėšomis. Bažnyčios ir varpinės kompleksas įtrauktas į Kultūros vertybių registrą. Utenos krašto gyventojų, žuvusių partizaniniame judėjime ir sovietiniuose lageriuose, mirusių tremtyje, atminimui bažnyčios šventoriuje pastatytas stogastulpis ir įrengta memorialinė sienelė. Priešais bažnyčią stovi paminklas Lietuvos nepriklausomybei. Šalia bažnyčios yra Utenos m. senosios kapinės. Archeologinių tyrinėjimų metu nustatyta, kad ankstyviausius kapus galima datuoti XVII a. 3-iuoju ir 7-uoju dešimtmečiais. Kapinėse yra Kultūros vertybių registre įrašytų palaidojimo vietų ir antkapinių paminklų. Kapinių viduryje, šalia centrinio tako stovi koplyčia.

Atsiliepimai

Komentuoti