Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
VšĮ Utenos turizmo informacijos centras

Kryžius enciklopedininko B. Kviklio sodyboje

Paminklai

Prie Daugailių prigludusiame Zastrono k. 1913 m. gimė Bronius Kviklys – enciklopedininkas, ekonomistas, teisininkas, žurnalistas, redaktorius. 1921–1924 m. B. Kviklys mokėsi Daugailių pradžios mokykloje. Po to įstojo į gimnaziją Utenoje, pradėjo lankyti J. Basanavičiaus vardo skautų draugovę. 1937 m. Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultete baigė ekonomiką, 1938–1941 m. – teisę Kauno ir Vilniaus universitetuose. 1932–1934 m. buvo leidinių „Mūsų sportas“, „Kūno kultūra ir sveikata“, 1935–1940 m. ir 1942–1944 m. – žurnalo „Policija“ administratorius bei techninis redaktorius. Žurnale „Talka“ tvarkė akademinį skyrių. Redagavo leidinius: 1936–1940 m. – „Policijos kalendorius“, 1940 m. su kitais – „Policijos žinynas“. 1944 m. B. Kviklys su šeima pasitraukė iš Lietuvos, gyveno Vokietijoje. 1946 m. išleido knygą „Lietuvių kova su naciais – 1941–1944 m.“ 1949 m. išvyko į JAV. Nuo 1951 m. gyveno Čikagoje, kur aktyviai dalyvavo lietuvių išeivijos organizacijų veikloje, spaudoje. Surinkęs daugybę medžiagos, Bostone 1964–1968 m. išleido enciklopedinį leidinį „Mūsų Lietuva“, kuriame atspindėjo visų Lietuvos valstybės miestų, miestelių bei žymesnių kaimų istoriją, demografiją, geografiją. Leidinys „Mūsų Lietuva“ lig šiol laikoma vienu vertingiausių apžvalginio enciklopedinio pobūdžio veikalų skirtų Lietuvai iki 1963 m. Kitas fundamentalus B. Kviklio parengtas enciklopedinis leidinys – „Lietuvos bažnyčios“, išleistas 1980–1985 m. 1984 m. popiežiaus Jono Pauliaus II–ojo apdovanotas aukso ordinu už nuopelnus vykdant švietėjišką veiklą. Žymusis kraštietis mirė 1990 m. 1992 m. B. Kviklio atminimui jo gimtojoje sodyboje pastatytas kryžius. Išvažiuojant iš Daugailių seniūnijos į Zarasų rajono teritoriją, pakelėje pastatytas koplytstulpis, skirtas trims žymiems Kviklių šeimos nariams enciklopedininkui Broniui Kvikliui, medikui Valdui Kvikliui ir pedagogui, visuomenės veikėjui Mečislovui Kvikliui.

Atsiliepimai

Komentuoti