Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
VšĮ Utenos turizmo informacijos centras

Lietuvos teatro veikėjo A. Jasūdžio gimtinė

Paminklai

Lietuvių bendruomenės Sankt Peterburge (Rusija) švietėjas ir kultūrintojas, teatro kūrėjas, aktorius Antanas Jasūdis gimė 1878 m. Puodžių k. (Utenos valsčius). 1898–1921 m. gyveno Sankt Peterburge (Rusija), dirbo banke, geležinkelyje. Tuo metu Sankt Peterburge gyveno apie 25 tūkst. lietuvių, todėl dar 1892 m. buvo įkurta „Labdarių draugija“. A. Jasūdžio pastangomis teatrinė lietuvių veikla labai išaugo. 1901–1904 m. A. Jasūdis vaidino Lietuvių savitarpinės pagalbos draugijos Lošikų būrelyje. Nuo 1911 m. Teatrališkosios komisijos organizatorius ir pirmininkas. 1912–1917 m. vienas Lietuvių dramos ir muzikos kuopos Sankt Peterburge steigėjų ir valdybos narių, pakvietęs dirbti rež. K. Glinskį. Surinko Sankt Peterburgo lietuvių teatro ir muzikinės veiklos dokumentinę medžiagą, kuria naudojosi Balys Sruoga, rašydamas studiją „Lietuvių teatras Peterburge 1892–1918: lietuvių teatro istorijos medžiaga“ (1930). Grįžęs į Lietuvą, iki 1933 m. dirbo Lietuvos banke Kaune, 1933–1939 m. buvo šio banko Telšių skyriaus direktorius. 1938 m. Lietuvos teatras A. Jasūdį apdovanojo auksiniu garbės ženklu. Sovietinės okupacijos laikais ištremtas į Sibirą. Mirė 1963 m. Užupėje, palaidotas Nevarėnų kapinaitėse (Telšių r.). 2003 m. minint A. Jasūdžio 125–ąsias gimimo metines, ant namo, kuriame jis gyveno, gimtajame Puodžių k. atidengta atminimo lenta.

Atsiliepimai

Komentuoti