Marijos Kankinių Karalienės koplyčia

Bažnyčios

Kontaktai

Koplyčia, pastatyta Kančių kalnelyje ant Dauniškio ežero kranto Aleksandro Žemaičio rūpesčiu bei lėšomis, skirta broliui partizanui J. Žemaičiui-Maumedžiui ir jų motinai atminti, yra tapusi Utenos miesto įžymybe bei simboliu (architektai A. Kuras ir A. Remeikis). Kertinis koplyčios akmuo buvo padėtas 1992 m. gegužės 14 dieną. Aplink koplyčią yra palaidota partizanų, kurie žuvo kovodami už Lietuvos laisvę, jiems atminti pastatyta daug kryžių.

Atsiliepimai

Komentuoti