Minčios kapinaitės

Paminklai

Netoli Minčios kaimo yra kapinės, kuriose palaidoti 1863 m. sukilėliai. Jie palaidoti slapta, todėl kapinaitės yra girioje. 2013 m.  sukako 150 metų, kai sukilę valstiečiai be jokio pasiruošimo stojo prieš caro armijos karius. 2013 m. rugsėjo 13 d. Tauragnų Šv. Jurgio parapijos klebonas kan. Bronius Šlapelis Minčios kapinaitėse pašventino dr. Romualdo Šimkūno pagamintą stogastulpį, skirtą sukilėliams.

Atsiliepimai

Komentuoti