Paminklas Vytautui Didžiajam Vyžuonose, ant Kartuvių kalno

Paminklai

Kontaktai

Lietuvos Didysis Kunigaikštis Vytautas gimė 1350 m. senuosiuose Trakuose. Vytautas vadovavo kovai prieš lenkų įsigalėjimą Lietuvoje. Didžiausiu Vytauto nuopelnu laikomas kryžiuočių ordino sutriuškinimas Žalgirio mūšyje. Artėjant 500-osioms Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto mirties metinėms, trys Vyžuonų paaugliai – Pranas Zabulionis, Stasys Gučius, Kostas Saladžius – ganydami gyvulius, sumanė pagerbti Didįjį kunigaikštį. Savo lėšomis ir jėgomis jie paminklą statė keletą metų, baigė 1931 m. Atkaklūs ir sumanūs berniukai visiems buvo pavyzdys.

Nuotraukos šaltinis: http://www.vyzuonos.lt/vyz/vyzuonu-krastas/16-paminklas-vytautui-didziajam

Atsiliepimai

Komentuoti