Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
VšĮ Utenos turizmo informacijos centras

Kartuvių kalnas ir paminklas Vytautui Didžiajam

Paminklai

Kontaktai

Apie Vyžuonų ozą – aukštoką pailgą ledyno tirpsmo vandens suformuotą kalvą šalia Vyžuonų, vadinamą Kartuvių kalnu, sklinda ne vienas pasakojimas. Pasakojama, kad ant kalno stovėjęs pagonių dievaičio Vyžo, turėjusio žalčio pavidalą, aukuras ir vykusios jo garbinimo apeigos. Pagal kitus pasakojimus, vietos gyventojai taip gindavosi nuo priešų – užlipę į kalno viršūnę jų gretas retino strėlėmis ar ritinamais rąstais. Taip pat kalbama, kad baudžiavos laikais ant kalno būdavę plakami ar kariami nusikaltusieji. Na o kovotojai už Lietuvos nepriklausomybę čia buvo susirėmę su bolševikais. Dabar ant kalno švyti grakštus, prasmingas ir vienintelis toks Lietuvoje paminklas. 1929 m., artėjant 500–osioms Vytauto Didžiojo mirties metinėms, ganydami galvijus trys jaunuoliai vyžuoniškiai – S. Gučius, K. Saladžius ir P. Zabulionis sumanė pagerbti Didįjį kunigaikštį ir ant Kartuvių kalno pastatyti paminklą. Būdami trise, paminklą statė trikampį, ietgalio formos, primenantį apie senąsias lietuvių kovas. Iki sukakties minėjimo jaunuoliai paminklo pastatyti nespėjo, tačiau paminklas buvo užbaigtas ir atidengtas 1931 m. Kartuvių kalnas – Vyžuonų ozas – yra valstybės saugomas gamtos paveldo objektas, įtrauktas į Kultūros vertybių registrą. 2017 m. paminklas atnaujintas. Čia stovi ir žymaus tautodailininko – medžio skulptoriaus Stasio Karanausko 1992 m. sukurtas stogastulpis „Jėzus Nazarietis“ trims žuvusiems partizanams.

Nuotraukos šaltinis: http://www.vyzuonos.lt/vyz/vyzuonu-krastas/16-paminklas-vytautui-didziajam

Atsiliepimai

Komentuoti