Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
VšĮ Utenos turizmo informacijos centras

Stogastulpis Lietuvos kariuomenės savanoriui P. Dauniui

Paminklai

Lietuvos kariuomenės savanoris, Lietuvos aklųjų organizuotos veiklos pradininkas, lietuviškosios Brailio abėcėlės sudarytojas, rašytojas, muzikantas Pranas Daunys gimė 1900 m. Paneveržyje (Kuktiškių valsčius). 1919 m. tapo Lietuvos kariuomenės savanoriu. 1923 m. po sužeidimo kovose dėl Lietuvos nepriklausomybės neteko regėjimo, iš dalies – ir klausos. 1925–1926 m. mokėsi Rygos aklųjų institute. Grįžęs į Lietu­vą, pradėjo aktyviai veikti jos neregių labui: rūpinosi Lietuvos aklųjų suvažiavimo organizavimu 1926 m. ir pats jame aktyviai dalyvavo, 1927 m. lietuvių kalbai pritaikė Brailio raštą. P. Daunys daug nuveikė, kad būtų įkurtas Kauno aklųjų institutas, pradėję veikti 1928 m., 1928–1930 m. jame dirbo muzikos mokytoju. 1938 m. buvo vienas iš Lietuvos kurčnebylių globos draugijos įkūrėjų. 1944–1945 m. ėjo Kauno aklųjų įmonės direktoriaus pareigas. 1951–1962 m. su pertraukomis dirbo Kauno gamybiniame aklųjų mokymo kombinate. P. Daunys sukūrė dainų ir muzikinių pjesių, koncertavo, rašė. 1928–1940 m. žurnaluose „Mūsų aklieji“, „Aklųjų dalia“ ir kitoje Lietuvos periodikoje publikavo straipsnius apie akluosius bei kurčiuosius, kėlė pažangias jų organizuoto sąjūdžio idėjas. Išleido knygas: memuarus „Vargo keliais: atsiminimai iš kovų dėl nepriklausomy­bės ir aklųjų gyvenimo“ (1933), novelių rinkinį „Ties likimo sostu“ (1937), apysaką „Benius Vanagas arba taip augo Lietuvos savanoris“ (1940). P. Daunys mirė 1962 m., palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse. Už nuopelnus 1928 m. apdovanotas Vyties Kryžiaus 3–trečiojo laipsnio ordinu, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių ir Lietuvos nepriklausomybės medaliais. 1992 m. įkurtas Prano Daunio fondas akliesiems remti. 2010 m. jo vardu pavadintas Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras. Žymiojo kraštiečio atminimui 2000 m. jo gimtajame Paneveržio kaime pastatytas tautodailininko Prano Kaziūno sukurtas stogastulpis, ant kurio yra užrašas Brailio raštu, primenantis, kad P. Daunys – aklųjų švietimo pradininkas Lietuvoje.

Atsiliepimai

Komentuoti