VšĮ Utenos turizmo informacijos centras

Stogastulpis poetui A. Nyka-Niliūnui

Paminklai

Vienas iškiliausių XX a. lietuvių išeivijos poetų, vertėjas, literatūros kritikas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (1997), Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaras Alfonsas Nyka-Niliūnas (Čipkus) gimė 1919 m. Nemeikščiuose (Utenos apskritis). 1938 m. baigė Utenos gimnaziją, studijavo Kaune Vytauto Didžiojo universitete romanistiką ir filosofiją. Vėliau studijas tęsė Vilniaus universitete, kurį baigė 1942 m. Mokėsi kartu su vertėju, literatūros kritiku, rašytoju Broniumi Krivicku ir poetu Vytautu Mačerniu. 1944 m. poetas pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. išvyko į JAV. Dirbo Kongreso bibliotekoje Vašingtone, redagavo straipsnius, knygas. Buvo antologijos „Žemė“ (1951) dalyviu, vienu iš žurnalo „Literatūros lankai“ (1952–1959) steigėjų ir redaktorių, žurnalo „Aidai“ redakcijos nariu, žurnalo „Metmenys“ bendradarbiu. Mirė 2015 m. Baltimorėje (JAV). Poetas palaidotas šeimos kape senosiose Utenos miesto. kapinėse. „Palikit prie upės, šniokščiančios krauju, tuos namelius / ir tik numirt į juos pareit“ – tai eilutės iš ankstyvo poeto eilėraščio „Išeiti ir tik numirti čia sugrįžt“.
Poeto atminimo įamžinimui 2016 m. jo gimtuosiuose Nemeikščiuose atidengtas stogastulpis, kurį sukūrė tautodailininkas Algirdas Kamliauskas. 2019 m. minint poeto gimimo šimtmetį, jo tėviškėje įrengtas informacinis stendas, skirtas supažindinti lankytojus su poeto gyvenimu ir kūryba. Šalia stendo pastatytas apie 10 tonų sveriantis akmuo, ant kurio įrengta atminimo lenta.

Straipsnis „Alfonsas Nyka-Niliūnas. Nemeikščiai – Eldoradas ir amžinybės pradžia“ >>>


Informacija apie filmo autorius: https://www.youtube.com/watch?v=iU9qjxSEFB8&t=10s

Atsiliepimai

Komentuoti