Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
VšĮ Utenos turizmo informacijos centras

Atminimo vietos poetui Alfonsui Nyka-Niliūnui

Paminklai

Vienas iškiliausių XX a. lietuvių išeivijos poetų, vertėjas, literatūros kritikas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (1997), Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaras Alfonsas Nyka-Niliūnas (Čipkus) gimė 1919 m. Nemeikščiuose (Utenos apskritis). 1938 m. baigė Utenos gimnaziją, studijavo Kaune Vytauto Didžiojo universitete romanistiką ir filosofiją. Vėliau studijas tęsė Vilniaus universitete, kurį baigė 1942 m. Mokėsi kartu su vertėju, literatūros kritiku, rašytoju Broniumi Krivicku ir poetu Vytautu Mačerniu. 1944 m. poetas pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. išvyko į JAV. Dirbo Kongreso bibliotekoje Vašingtone, redagavo straipsnius, knygas. Buvo antologijos „Žemė“ (1951) dalyviu, vienu iš žurnalo „Literatūros lankai“ (1952–1959) steigėjų ir redaktorių, žurnalo „Aidai“ redakcijos nariu, žurnalo „Metmenys“ bendradarbiu. Mirė 2015 m. Baltimorėje (JAV). Poetas palaidotas šeimos kape senosiose Utenos miesto. kapinėse. „Palikit prie upės, šniokščiančios krauju, tuos namelius / ir tik numirt į juos pareit“ – tai eilutės iš ankstyvo poeto eilėraščio „Išeiti ir tik numirti čia sugrįžt“.

  • Poeto atminimo įamžinimui 2016 m. jo gimtuosiuose Nemeikščiuose atidengtas stogastulpis, kurį sukūrė tautodailininkas Algirdas Kamliauskas. Vieta - Saulėtekio g., Nemeikščiai, Utenos sen., Utenos r.
  • 2019 m. minint poeto gimimo šimtmetį, jo tėviškėje įrengtas informacinis stendas, skirtas supažindinti lankytojus su poeto gyvenimu ir kūryba. Stende atsispindi svarbiausi A. Nykos-Niliūno gyvenimo ir kūrybos momentai. Vieta - Užtvankos g., Nemeikščiai, Utenos sen., Utenos r.
  • 2019 m. Nemeikščiuose buvo atvežtas ir pastatytas akmuo prie stendo, skirto poetui Alfonsui Nykai-Niliūnui. Apie 10 tonų sveriantis akmuo - Katinų šeimos iš Griūčių kaimo dovana. Ant akmens išgraviruota paminklinė lenta. Vieta - Užtvankos g., Nemeikščiai, Utenos sen., Utenos r.


Straipsnis „Alfonsas Nyka-Niliūnas. Nemeikščiai – Eldoradas ir amžinybės pradžia“ >>>


Informacija apie filmo autorius: https://www.youtube.com/watch?v=iU9qjxSEFB8&t=10s

Literatūros pėdsekys. Nemeikščių filosofinių simfonijų poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas, kuris prancūziškai išmoko ganydamas karves

  Poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas skaito savo eilėraštį "Vasara"

   Rūta Jonuškienė_Alfonsas Nyka-Niliūnas_2023

Atsiliepimai

Komentuoti