Užpalių dvaras

Architektūra

Tai XIX a. pr. vietinės architektūros dvaro sodyba, turinti klasicizmo bruožų. Dvaras buvo karališkas, tačiau jo valdytojai keitėsi. Iki XVIII a. vidurio dvaras priklausė LDK kunigaikščiui, XVIII a. antroje pusėje – etmonui Mykolui Oginskiui, nuo 1796 m. Juozui Poniatowskiui. Apie 1800 m. jį nusipirko Pranciškus Sapiega. Po 1831 m. sukilimo dvaro sodyba atiteko carinės Rusijos iždui. Šiuo metu yra išlikę keturi dvaro pastatai: pagrindinis pastatas, oficina, malūnas ir bravoras.

Atsiliepimai

Komentuoti