Projektai

Projektai, kuriuos įgyvendina / įgyvendino VšĮ Utenos turizmo informacijos centras:

Projektas „Utenos rajono turizmo informacijos sklaidos ir skatinimo programa  2018 m.“ įgyvendintas pagal Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programos (02) priemonę Turizmo programų ir projektų rėmimas (02.1.1.07).
Projektui iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų skirta 40000 Eur.
Projektas įgyvendintas 2018 metais.
 

Projektas „Renginys pasaulinei aplinkos apsaugos dienai „Utenos rajono etnografinių kaimų gamtos paslaptys“ įgyvendintas pagal Utenos rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos Nr.05 2018-2020 metų strateginio veiklos plano priemonę Nr.05.1.1.06. Projektui iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų skirta 250 Eur.
Projektas įgyvendintas 2018 metais.
 

Projektas „Vietinio ir atvykstamojo turizmo plėtros skatinimas Utenos rajone, dalyvaujant renginiuose ir kuriant modernią internetinę svetainę“ įgyvendintas pagal Utenos rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programos (02) priemonę Turizmo programų ir projektų rėmimas (02.1.1.07).
Projektui iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų skirta 10000 Eur.
Projektas įgyvendintas 2018 metais.

Projektas „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Utenos rajono savivaldybėje, I etapas“ nuo 2018 m. kovo 26 d. įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.
Projektui per 2018 metus skirta 1830 Eur.
Projektui per 2019 metus skirta 2290,11 Eur.

Projektas „Praktinių pardavimo įgūdžių tobulinimas“ įgyvendintas 2019 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Projektas „Utenos rajono turizmo informacijos sklaidos ir skatinimo programa 2019 m.“ įgyvendintas pagal Utenos rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programos (02) priemonę Turizmo programų ir projektų rėmimas (02.1.1.07).
Projektui iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų skirta 48200 Eur.
Projektas įgyvendintas 2019 metais.

Projektas „Renginys pasaulinei aplinkos apsaugos dienai „5000 žingsnių Utenos mieste“ įgyvendintas pagal Utenos rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos Nr.05 2019-2021 metų strateginio veiklos plano priemonę Nr.05.1.1.06.
Projektui iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų skirta 400 Eur.
Projektas įgyvendintas 2019 metais.