Dokumentinė paroda Kardinolo Vincento Sladkevičiaus kelias

Parodos

Kultūros centro A. Driuko muzikinėje galerijoje.