Ekslibrisų paroda, skirta poeto Alfonso Nykos-Niliūno 100-osioms gimimo metinėms

Parodos

Klemenso Kupriūno ekslibrisų paroda, skirta poeto Alfonso Nykos-Niliūno 100-osioms gimimo metinėms