Įstabioji ir graudžioji Romeo ir Džuljetos istorija

Spektakliai

William Shakespeare „ĮSTABIOJI IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS ISTORIJA“
rež. O.Koršunovas (spektaklis perkeliamas iš 2019 m. gruodžio 29 d. )