"Lietuviškų burtažodžių ieškojimai"

Šventės

"Lietuviškų burtažodžių ieškojimai". Renginys, skirtas Lietuvių kalbos dienoms, Tautodailės metams ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.
Dalyvauja "Verdenės" klubo literatai, tautodailės klubo "Svirnas" atstovai, Lietuvos rašytojų sąjungos narė, tautodailininkė Rūta Jonuškienė, ansamblis "Sudeikiečių gaida".