Marianos Veriovkinos fondo paroda "Iš Vyžuonėlių dvaro"

Parodos