Moksleivių dainų šventės apžiūra

Koncertai

Dalyvauja UKC šokių ir dainų ansamblis "Vieversa" ir Rokiškio choreografijos mokyklos liaudiškų šokių ansamblis "Nemunėlis"