Pavakarojimas, skirtas poeto A. Miškinio 115-osioms gimimo metinėms

Šventės