Šv. mišiose gieda Vilniaus KC moterų choras „Liepos“

Koncertai