Akmenys "Mokas ir Mokiukas"

Gamta

Mokas – penkiakampio kūgio nupjauta viršūne formos akmuo, 6 m ilgio ir 4 m aukščio yra labai giliai įsmigęs į žemę. Šalia šio akmens guli kitas, mažesnis – Mokiukas. Padavimas teigia, kad kadaise čia gyvenęs žmogus Mokas, nusivylęs žmonių tingumu, pats nustojęs dirbti. Tada žmonės jį ėmė rūgoti. Jis sumanęs persikelti anapus Tauragno ežero, liepęs sūnui ir žmonai plaukti ir neatsigręžti. Žmona atsigręžusi ir nuskendusi, o jis su sūnumi perplaukęs ežerą. Abu gailėjęsi nuskendusios žmonos ir motinos ir iš sielvarto pavirtę akmenimis.

Atsiliepimai

Komentuoti