Taurapilio piliakalnis

Piliakalniai

Šis piliakalnis stovi Tauragno ežero pietiniame krante. Ant piliakalnio stovėjo Tauragnų pilis. Pasakojama, kad kitados kalno viršūnėje augęs storas ąžuolas, jo šovoje gyvenęs vaidila, vaidilutės kūrenusios ugnį. Įvedus krikščionybę, viršūnėje buvo pastatyta bažnyčia, tačiau po kiek laiko išnykusi ir dabar esanti kalno viduje. Šv. Jono naktį, lygiai vidurnaktį, piliakalnis atsidengiąs vienai sekundei – turintys geras ausis ir akis gali pamatyti ir išgirsti vargonus.

Atsiliepimai

Komentuoti